fbpx

בגליל העליון מרוצים: משרד החקלאות יסייע לחקלאיים בהיקף של 13 מיליון שקלים במסגרת הסכם המים

זמן קריאה מוערך: 3 דקות

מועצה אזורית הגליל העליון והחברה לפיתוח הגליל, מברכות את משרד החקלאות על פרסום הנוהל לתמיכה בחלקות מודל בגליל העליון בהיקף של 13 מיליון שקלים, במסגרת הסכם המים משנת 2018, במטרה לסייע למשקים החקלאיים בתחומי מועצה אזורית הגליל העליון שזכאים לתמיכה, כתוצאה מהתייקרות המים מהפקה פרטית לחקלאות (כ-25 משקים).

צילום – החברה לפיתוח הגליל .

הסיוע מיועד לייעול השימוש במים עקב העלאת תעריפי המים. על פי המתווה של משרד החקלאות יעמוד שיעור המענק על 80% מההשקעה המאושרת, לשלוש שנים 2019- 2022. סכום ההשקעה המינימלית למשק יעמוד על 25 אלף שקלים וסכום ההשקעה המקסימלית של עד מיליון שקלים. גיורא זלץ, ראש מועצה אזורית הגליל העליון, מברך את משרד החקלאות על פרסום הנוהל לתמיכה במשקי מודל במסגרת הסכם המים לשנת 2018, עקב השנים השחונות וייקור המים לחקלאות. "התכנית תסייע לחקלאי מועצה אזורית הגליל העליון וכן תעודד את המשקים להכניס גידולים חדשים, טכנולוגיות מתקדמות בחקלאות, כולל טכנולוגיות של חקלאות מדייקת לייעול, הדברה ידידותית, במטרה לפתח את כלל החקלאות האזורית וכל תחום האגרו-טק".

בנוסף, מודה זלץ להתאחדות חקלאי ישראל על הסיוע הרב להפעלת הנהלים השונים ליישום הסכם המים. אורי דורמן, יו"ר החברה לפיתוח הגליל אומר, כי הוא מברך את משרד החקלאות על פרסום הנוהל לתמיכה בהקמת חלקות מודל בכדי לתמוך בענף החקלאות המשגשג והמצליח בגליל העליון שנפגע מתיקון 27 לחוק המים "מטרות התכנית של משרד החקלאות, יישום וקידום מהיר של גידולים חדשים וטכנולוגיות חדשות שטרם הבשיל תהליך פיתוחם. באמצעות חלקות מודל יתאפשר קידומם, הוכחתם וכדאיותם הכלכלית, תוך ליווי צמוד של חוקר או מדריך. כמו כן, תעודד התכנית את חקלאי הגליל העליון להרחבת מגוון הגידולים והתמחות בטיפוח זנים ייחודיים, במטרה ליצור ראשוניות ולהגדיל את הרווח הכלכלי מגידולים אלו ולמצוא אופציות חלופיות לגידולי מסה שרווחיותם הצטמצמה משמעותית, תוך פיתוח ערוצי עיבוד תוצרת, שיווק ומכירה נוספים" אומר דורמן.

כזכור, התקבלה ההחלטה בממשלה לתיקון 27 לחוק המים, התשי"ט 1959, מיום 13 בפברואר 2017, שקבע תעריף אחיד למים לחקלאות, שפירים ומליחים, הן לחקלאים הרוכשים מים ממקורות והן לרוכשים מים מהפקה פרטית. תעריף המים למשקים חקלאיים שעלה, פגע בכושר התחרות של חקלאי הגליל העליון, לפיכך החליט משרד החקלאות על מתן סיוע לחיזוק החקלאות בגליל עליון. התמיכה החדשה, תינתן לפעילות מו"פ (מחקר ופיתוח) חקלאי להתאמת החקלאות הצמחית בגליל העליון, התקציב יינתן בשיתוף המדען הראשי של משרד החקלאות ומנהלת ההשקעות.

בין הגידולים החסכנים במים וכוח אדם, שיזכו לתמיכות בחלקות המודל: אבוקדו עמיד לקרה, ירקות לשיווק לשוק המקומי וייצוא, גידולי טף וקינואה, צמחי עציץ לייצוא, האמפ, פטריות אקזוטיות, פירות יער, תבלינים, גידול מטעים בבתי צמיחה, שילוב טכנולוגיות של חקלאות מדייקת ועוד. על פי התכנית תמליץ ועדה מקצועית לוועדת התמיכות לגבי הקמת חלקת מודל במסגרת התכנית לקידום החקלאות בגליל העליון, איכותה והיקפה. חברים בוועדה המקצועית: נציגים ממשרד החקלאות מחוז גליל/גולן, מו"פ צפון, ש.ה.מ, התאחדות חקלאי ישראל, מנהלת ההשקעות בחקלאות ומועצה אזורית הגליל העליון, כאשר כלל התהליך יתנהל בפיקוח ובקרה של משרד החקלאות.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
גיליון השבוע
מופץ בעשרות ישובים משנת 1986 לפרסום 04-6971469

מפקד חטיבת החרמון והגולן:"אנו פועלים ללא לאות לסכל ולפגוע בכל במי שמנסה לשבש את שגרת חיינו"

זמן קריאה מוערך: 2 דקות לפני כחודשיים נכנס לתפקידו אל"ם אורן שמחה כמפקד חטיבת הגולן והחרמון. לקראת ראש השנה הראשון שלו בגזרה כמפקד החטיבה הוציא אל"ם, אורן שמחה אגרת ברכה מיוחדת

בצפת נערך כנס גבאים וחלוקת שי לבתי הכנסת

זמן קריאה מוערך: < 1 דקה רגע לפני כניסת השנה הראשונה וכהיערכות לקראת הימים הנוראים נערך במתחם הסראיה בצפת כנס גבאים מקומי בהשתתפות עשרות גבאים מבתי הכנסת בעיר. הגבאים התוודעו לראשונה

דילוג לתוכן