fbpx

גאים בחינוך בצפת: כ-36 אחוז מהמורים בעלי תואר שני ומעלה

זמן קריאה מוערך: 2 דקות

הרישום בצפת למוסדות החינוך לקראת שנת הלימודים הבאה בעיצומו מה שהביא את מחוז הצפון של משרד החינוך לפרסם נתונים על מערכת החינוך בצפת. מהנתונים עולה כי התלמידים יכולים להיות גאים ברמת ההשכלה של המחנכים. כ-36 אחוז מהמורים הם בעלי תואר שני ומעלה.

"מערכת החינוך בצפת לשנת הלימודים תשע'ט מתמודדת עם אתגרים לאומיים וחברתיים. היא 'מצפן חברתי' עם  מחנכים מסורים, שמניעים עבודה עמוקה לקראת שינוי, קידום שיוויון הזדמנויות,צמצום פערים והעצמת הישגים  ערכים והצלחות", אמרה מנהלת המחוז,ד'ר אורנה שמחון. עוד הוסיפה, שמחון: "מערכת החינוך בבירת הגליל העליון היא 'מצפן חברתי' אותו נושאים מחנכים ואנשי הוראה טובים ומסורים, שמניעים עבודה עמוקה ,סזיפית, יסודית ומקיפה לקראת שינוי. זוהי מערכת מוכוונת למידה, שיוויון הזדמנויות,צמצום פערים ומימוש יעדים, ששואפת להעצמת הישגים, ערכים, הצלחות ומצוינות".מחוז הצפון משלב ידיים עם הרשות ובמיוחד עם ראש הרשות שמעורב בכל פרט בעשיה החינוכית, כדי לממש יעד אסטרטגי זה' .

נתוני מחוז צפון

בשנת הלימודים הבאה, צפויים ללמוד במערכת החינוך בצפת מעל עשרת אלפים  תלמידים בקירוב. אלה ילמדו בלמעלה מ 110 גנים ובהם יהיו כ 2600  ילדים בקירוב  ו  37 בתי ספר מרמת היסודי , החט'ב, החט'ע והמקיף ובהם ילמדו למעלה מ 8000 תלמידים. התמונה החינוכית הנוכחית לצפת מלמדת כי בעיר המקובלים , בירת הגליל העליון  חיים כ 37  אלף נפש . מאלה :כ 15.8 אלף הם  גילאי 0 – 19.

נכון לעדכון האחרון, פועלים בצפת -112 גנים ובהם 2578 ילדים , רובן בנות ,  עם ממוצע של 23 ילדים בגן ,  ו 8008 תלמידים. ב -37  מוסדות חינוך , מהיסודי ואילך , וכאן  יש דווקא רוב של בנים , עם ממוצע של 23.9 תלמידים בכיתה . תקציב ממוצע לכיתה ברשות מסתכם בכ 485.4 אלף ש'ח . עלות תלמיד : 20.3  אלף ש'ח ותקציב משרד החינוך פר תלמיד: 29554 ש'ח.

בקרב עובדי ההוראה התמונה המיגדרית מצביעה על  רוב נשי מובהק ומיעוט גברי. 35.9 אחוז מהמורים הם בעלי תואר שני ומעלה. שיעור זכאי הבגרות בצפת  נושק ל 50.3 אחוזים מזה 3.1 אחוז זכאות לבגרות מצטיינת  . 4.9 אחוזים מהתלמידים לומדים 5 יח'ל בגרות במתמטיקה.11.8 אחוזים –  5 יח'ל אנגלית לבגרות. שיעור הגיוס : 62.2 אחוז בנים ו 27.4 אחוז בנות. משרד החינוך מתקצב את תפעול מערכת החינוך ביותר מ  238 מיליון ש'ח לשנה, מציין דובר המחוז, דויד גורלי .

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
גיליון השבוע
מופץ בעשרות ישובים משנת 1986 לפרסום 04-6971469

במותם ציוו לנו את החיים- חללי מלחמת יום כיפור מצפת והסביבה. יהי זכרם ברוך

זמן קריאה מוערך: 5 דקות ביום הכיפורים הזה יימלאו 47 שנה למלחמת יום הכיפורים. 2.384 הרוגים  היו לכוחותינו באחת מהמלחמות העקובות בדם שידעה המדינה. צבאות מצרים סוריה וירדן בסיוע צבאות, לוב,עירק

דילוג לתוכן