דוח ביקורת השלטון המקומי של מבקר המדינה, השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, לשנת 2017, הוגש ליו"ר הכנסת, ח"כ יולי אדלשטיין. במקביל לכך, משרד מבקר המדינה העביר את ממצאי הדוח, המעלים חשש לפגיעה בטוהר המידות, ליועץ המשפטי לממשלה.

צילום: ארכיון – דוברות הכנסת.

הדו"ח מתמקד ברשויות המקומיות הפועלות בישראל. המבקר מתח ביקורת על עיריית צפת על התעלמותה מפרנסי העיר והאחראים בעירייה מהפרות החוק החמורות, מאפשרים השתלטות על המשאב הציבורי ומביאים לפגיעה ברכוש הציבורי ובאינטרס הציבור. אופן תפקודה האמור של העירייה מעיד על הזנחה וזלזול במשאבים הציבוריים ופוגע באינטרס הציבורי", קובע המבקר שפירא. 
ביקורת נמתחת גם על תוכנית המתאר החדשה של צפת, שלדברי שפירא "אינה מאפשרת למלא כראוי את הצרכים התכנוניים של חלק משטחי העיר שלא חלות עליהם תוכניות מפורטות ופוגעת בהתפתחות העיר ובפיתוחה האורבני בתחומים שונים כמו תיירות, מסחר, תעשיה ומגורים". 

בעיריית טבריה ממצאי הביקורת מראים על אי-סדרים חמורים בניהול הכספים; אי-טיפול העירייה בליקויים שעליהם הצביעו גורמי הביקורת השונים; והעברת כספי עירייה שלא כדין לגופים שאינם עירוניים בדרך של תמיכה עקיפה לרבות על ידי תשלום הוצאות המים והחשמל שלהם. המבקר קובע כי משרד הפנים כשל בתפקידו לפקח על התנהלותה הכספית של העירייה, זאת אף שכבר הוער לו בדוח מבקר המדינה משנת 2013 על הדרך שבה הוא מבצע פיקוח ובקרה על ההתנהלות הכספית של הרשויות המקומיות.

מהדו"ח עולה כי ליקויים רבים נמצאו במיוחד בערים עכו, טבריה ונצרת – במצבם, בתחזוקתם, בניקיונם ובנגישותם של מתקני השירותים הציבוריים.