fbpx

דו"ח מבקר המדינה: בעת לחימה בגזרת הצפון ישוגרו אלפי טילים ורקטות – שורה של כשלים במוכנות לקראת העימות הבא

זמן קריאה מוערך: 3 דקות

לפי תרחישי צה"ל, בעת לחימה בגזרת הצפון ישוגרו אלפי טילים ורקטות לעבר היישובים הסמוכים לגבול הצפון. למרות זאת, יכולת ההגנה על תושבי הצפון בכלל ועל תושבי הערים בפרט מוגבלת מאוד, כך קובע דו"ח מבקר המדינה על מוכנות העורף לשעת חירום שהותר לפרסום. בדיקת אנשי המבקר החלה לאחר חמישים ימי מבצע 'צוק איתן' בקיץ 2014 והעלתה שורה של כשלים בהכנות מערכת הביטחון והדרג המדיני לקראת העימות הבא שצפויה לעמוד בפניו מדינת ישראל.

1017692_10201407590489533_74900003_n

למרות יכולת ההגנה המוגבלת, לא גיבשו צה"ל ומשהב"ט תכניות לפינוי אוכלוסייה, הכוללות את ערי הצפון, ולא התקיימו דיונים ברמת הדרג הצבאי או המדיני בנושא הפערים באמצעי ההגנה האזרחית והשלכותיהם על הגנת תושבי יישובי הצפון.

 

ההמלצות העיקריות של הדו"ח 

על שר הביטחון, מתוקף היותו האחראי לטיפול בעורף, לקיים עבודת מטה שתבחן את איום הטילים והרקטות ואת מידת פגיעתם האפשרית בעורף האזרחי וברציפות התפקודית, ותבחן את אמצעי ההגנה הקיימים ואת אלו הנדרשים. בהתאם לכך, ראוי שעבודה זו תמליץ על סדרי עדיפויות להשקעת משאבים באמצעי ההגנה השונים, ותוצג לקבינט לצורך אישורה.

נוסף על כך, על שר הביטחון לכנס את ועדת השרים למוכנות הזירה האזרחית בתדירות שתאפשר לה לשמש כלי עזר לעבודת הממשלה בנושא זה. כמו כן, ראוי שראש הממשלה יטיל על המל"ל לקיים עבודת מטה שתבחן את הפערים שהוצגו בעבודת המטה שקיים שר הביטחון בהיבטים השונים של הגנת העורף בחירום. בהמשך לכך, על המל"ל ליזום דיונים בקבינט בעניין זה, ולהציג בפניו את הפערים ומשמעויותיהם, לגבש ולהציג חלופות לתכניות פעולה שונות לשיפור הטיפול בהגנה על העורף האזרחי, והמלצה על סדרי עדיפויות לטיפול בפערים הקיימים.

1915614_100408253316116_1669024_n

על ראש הממשלה להנחות את שר הביטחון לפעול בהקדם למימוש החלטה 1661, ולהציג לממשלה תכנית עבודה שנתית ורב-שנתית בכל היבטי הכנת העורף למצבי החירום למיניהם, ובכלל זה הסדרת הסמכויות בין משהב"ט למשרד לביטחון הפנים בתחום האמור.

על ראש הממשלה, בשיתוף שר הביטחון, להסדיר את חלוקת העבודה בין המל"ל ומשהב"ט בנוגע לביצוע עבודות מטה בתחום הטיפול בעורף, אשר תעלה בקנה אחד עם חוק המל"ל.על ראש המל"ל לבחון את האמצעים לשיפור הבקרה שלו אחר החלטות ראה"ם, ואת תדירות ואופן הדיווח לראש הממשלה על אופן המימוש של החלטותיו ושיעורו.

על שר הביטחון להנחות את פקע"ר לקיים תהליך לטיוב המידע בדבר פערי המיגון באופן שישקף נאמנה את יכולת ההתמגנות בפועל של תושבי ישראל. עם קבלת תמונת מצב מלאה של פערי המיגון, על שר הביטחון לפעול להצגת פתרונות אפשריים למתן מענה מיגוני לכלל התושבים, תוך שימת דגש על יכולתם של פתרונות אלו לאפשר שהייה ממושכת, בעיקר באזורים אשר צפויים להיות תחת אש רציפה בעת לחימה או באזורים שבהם יכולת ההתרעה מוגבלת.

1915614_100408659982742_2984543_n

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
גיליון השבוע
מופץ בעשרות ישובים משנת 1986 לפרסום 04-6971469

כן חיוני/ לא חיוני? האבסורד שבסגר הנוכחי

זמן קריאה מוערך: 2 דקות כן חיוני/ לא חיוני?הסגר החדש גורר איתו יותר שאלות מתשובות, יותר אי הבנות מהסכמות ולצד זה שלל פתרונות יצירתיים כדוגמת אותו בעל עסק שכתב פשוט

אופיר סופר: היה ראוי שהמדינה הייתה משקיעה באופן מיידי מיליארד שקלים במיגון הצפון״

זמן קריאה מוערך: < 1 דקה בדיון שהתקיים בוועדת חוץ וביטחון ביוזמת ח״כ אופיר סופר מסיעת ימינה בנושא תוכנית ״מגן הצפון״, הוא אומנם פירגן לשר לנושאים אזרחיים וחברתיים במשרד הביטחון, מיכאל

דילוג לתוכן