fbpx

האם הקנאביס הרפואי בארץ ספוג ברעלים?

זמן קריאה מוערך: 3 דקות

"חוות הגידול השונות של הקנאביס משתמשות בחומרי הדברה קונבנציונאליים עד לשלב הפריחה ומשלב זה משרד הבריאות אוסר שימוש בחומרי הדברה אלו. אנו יודעים כי למרות שמפסיקים את השימוש בחומרים הקונבנציונאליים בשלב הפריחה, חומרים הדברה אלו נספגים בצמח ונשארים במוצר הסופי".

מכון המחקר מיגל, של החברה לפיתוח הגליל, חתם בימים אלה, על  מזכר עקרונות לשיתוף פעולה בתחום מחקר ופיתוח של הדברה ידידותית וללא רעלים  בגידול הקנאביס עם חברת מדיו תראפיוטיק בע"מ. את המחקר המדעי  יוביל ד"ר חיים ראובני, מומחה לנושאי הגנת הצומח מטעם מכון המחקר מיגל והוא יתמקד בשני נושאים עיקריים: פיתוח ממשק ידידותי להדברת פגעים באמצעים טבעיים ואגרו-טכניים וללא תכשירים כימיים קונבנציונאליים, כנדרש מגידול וייצור של מוצר רפואי; וכן מיפוי הבעיות העיקריות ופערי הידע בתחומים הביולוגיים והחקלאיים של גידול הקנאביס כמוצר רפואי ומציאת פתרונות מדעיים ע"י צוות החוקרים והגורמים המקצועיים במחלקות השונות של מיגל.

פרופ' דן לבנון, המנהל המדעי של מכון המחקר מיגל מסביר כי "כיום, קיימות בארץ שמונה חוות לגידול קנאביס, אולם עד כה עסק המחקר בארץ בעיקר באיכות המוצר ובהשפעותיו השונות על המשתמש. לכן נחוץ, מחקר מדעי שיעסוק בגידול החקלאי של הצמח. ישנם חקלאים רבים המעוניינים להתחיל לגדל את הקנאביס, אך כרגע הממשלה לא מאפשרת זאת משום שטרם התקבלה החלטה לאשר יצוא.  המטרה שלנו, אם כך, לבצע מחקר מדעי באמצעותו נוכל לקדם את הידע שיהיה נחוץ לחקלאים, ברגע שיינתנו הרישיונות לפתיחת חוות נוספות לגידול ליצוא,  בשיטות הגידול השונות, בהתאמת הגידול לאזורים אקלימיים שונים ועוד.

בשל מצוקת המים ומחירי המים הגבוהים, ישנה בגליל ובגולן דרישה לגידולים חקלאיים חדשים, שיזדקקו לכמויות קטנות יחסית של מים ויותאמו ליצוא. הקנאביס הרפואי נראה כבעל פוטנציאל רב לגידול מוצלח באזור הצפון."

ד"ר חיים ראובני מוסיף כי "כיום חוות הגידול השונות של הקנאביס משתמשות בחומרי הדברה קונבנציונאליים עד לשלב הפריחה ומשלב זה משרד הבריאות אוסר שימוש בחומרי הדברה אלו.  מהידע המצוי ברשותנו, אנו יודעים כי למרות שמפסיקים את השימוש בחומרים הקונבנציונאליים בשלב הפריחה, חומרים הדברה אלו נספגים בצמח ונשארים במוצר הסופי מה גם, שהם יוצרים אווירה רעילה בתוך חוות הגידול אליה נחשפים העובדים.

המטרה שלנו היא להגיע למוצר רפואי ללא רעלים כלל לאורך כל תקופת הגידול ונעשה זאת באמצעים טבעיים, ע"י הדברה ביולוגית וחומרים טבעיים המגבילים התפתחות מזיקים או אמצעים אגרוטכניים, כגון: נקיטה בסניטציה – שמשמעותה הסרת החלקים הפגועים בצמח (או הצמח הפגוע כולו) כדי שלא ידביק את הצמחים האחרים וכן, מעבר מוגבל של עובדים בתוך האתרים השונים בחוות הגידול". 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
גיליון השבוע
מופץ בעשרות ישובים משנת 1986 לפרסום 04-6971469

בונים סוכה? קודם כל הבטיחות

זמן קריאה מוערך: 2 דקות אין כמו חג סוכות, הבנייה המשפחתית של הסוכה, הכנת ותליית הקישוטים של בני הבית, האווירה המיוחדת סביב השולחן, יחד עם זאת חשוב להקפיד על כמה

דילוג לתוכן