fbpx

מנכ"ל פלג הגליל: "אנחנו מחויבים להתייעל"

זמן קריאה מוערך: 2 דקות

תאגיד המים האזורי פלג הגליל בעיצומו של הליך מימוש תכנית העבודה לשנת 2018, כפי שאישר דירקטוריון התאגיד, התכנית כוללת צעדי התייעלות, כך טוענים בחברה שלאחרונה פיטרה מספר עובדים וגרמה לתגובות זעם ברשתות חברתיות. 

צילום: אבן צור תקשורת.

תכנית העבודה לשנת 2018, אשר גובשה על ידי הנהלת התאגיד, ואושרה על ידי הדירקטוריון בתחילת השנה, כוללת לטענת החברה גם צעדי התייעלות שמטרתם להתאים את רמת ההוצאות של התאגיד לנורמות של עלויות התפעול אשר נקבעות על ידי רשות המים.

תכנית ההתייעלות של תאגיד המים והביוב האזורי , פלג הגליל, מבוצעת הלכה למעשה בימים אלו. כך נמסר מתאגיד המים פלג הגליל .במסגרת צעדי ההתייעלות נקבעו יעדים לצמצום ביניהם: הקטנת שיעור פחת המים לכדי 13.82% לשנה, שיפור שיעור הגביה השוטפת לכדי 89%, עדכון המבנה הארגוני כנדרש על ידי רשות המים, הסדרת מסגרות השכר בתאגיד. יצוין כי עד כה נעשו צעדי התייעלות ממשיים בעיקר מול קבלנים, כולל צמצום עלויות המשולמות לחברת הגבייה , בתחום המחשוב וכן יועצים בתחומים שונים. שיפור בפחת המים צפוי להגדיל את הכנסה השנתית בכמיליון ₪ בשנה.

יו"ר תאגיד המים פלג הגליל וראש עיריית צפת, אילן שוחט מסר: "כתוצאה מהתייעלות זו זוכות הרשויות השותפות בהחזר כספי של מאות אלפי שקלים מידי רבעון וכל רשות יכולה בכסף זה לפעול לרווחת תושביה ואף לקלוט עובדים חדשים עפ"י הצורך".

מנכ"ל תאגיד המים, פלג הגליל , אדי שוסב : "כתאגיד ציבורי המנוהל באופן מקצועי ואחראי אנחנו מחויבים להתייעל ולהתכנס לנורמות התפעול הנקבעות ע"י רשות המים, ובד בבד להמשיך לספק שירותים חיוניים ברמה גבוהה ונאותה, גם אם חלק מצעדי ההתייעלות אינם פשוטים".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
גיליון השבוע
מופץ בעשרות ישובים משנת 1986 לפרסום 04-6971469
דילוג לתוכן