fbpx

עתירה מנהלית: התנועה לאיכות השלטון דורשת מעיריית בית שאן וחצור הגלילית לפרסם דו"ח שנתי על פעילותם

זמן קריאה מוערך: 2 דקות

התנועה לאיכות השלטון הגישה עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בנצרת כנגד עיריית בית שאן,מועצה מקומית חצור הגלילית ורשויות נוספות.

p809202

במסגרת העתירה מתבקש בית המשפט להורות למועצות לקיים חובתן לפרסם דו"ח שנתי, במועד שיוגדר על ידי בית המשפט, שיכלול דיווח של הממונה על חוק חופש המידע ברשות הציבורית על אודות הפעלת חוק חופש המידע.

סעיף 5 (א) לחוק חופש המידע קובע כי על רשות ציבורית לפרסם דין וחשבון שנתי שיכלול מידע על אודות פעילותה ותחומי אחריותה והסבר על תפקידיה וסמכויותיה וכן דו"ח מטעם הממונה על חוק חופש המידע על אודות הפעלתו ויישומו של החוק ברשות הציבורית הרלוונטית. כמו כן, תקנה 5 לתקנות חופש המידע קובעת כי יש לפרסם דו"ח שנתי כאמור לא יאוחר מה-1 ליולי בכל שנה.

התופעה לפיה רשויות ציבוריות אינן ממלאות אחר הוראה לפי חוק חופש המידע אינה ראויה. מדובר בתופעה המהווה פגיעה בשלטון החוק ובכללי מנהל ציבורי תקין. מצערת אף יותר התעלמותן של אותן רשויות מפניות הציבור, בהן פניות העותרת.

במשך למעלה מחצי שנה ישב צוות מתנדבים של התנועה למען איכות השלטון בישראל, כחלק מפרוייקט רוחבי של הגברת השקיפות ברשויות המקומיות, ובחן פרסומים שונים של הממונים על חופש המידע ברשויות – לרבות פרסום דוח שנתי המחויב בחוק. במהלך אותה התקופה פנתה התנועה ללמעלה מ-150 רשויות אשר לא פרסמו את הדוח כפי שמורה החוק ובקשה כי ימלאו חובתן.

לאחר חצי שנה של תכתובות מול רשויות, אשר ברובן תיקנו את הטעות בהדרכת התנועה, נותרו מספר מצומצם של רשויות אשר לא עמדו בחובת הפרסום, וחמור מכך, בחרו להתעלם מפניות התנועה החוזרות ונשנות.

על אף האמור בחוק, על אף 3 פניות מפורשות של העותרת, וככל הידוע לעותרת אשר ערכה למעלה מ-3 בדיקות במועדים שונים- לא קיימו המשיבים את חובתם החקוקה לפרסם את הדו"ח השנתי הנדרש לשנת 2014.

למרות שפנתה העותרת אל המשיבים מספר פעמים, לא מצאו לנכון המשיבים להגיב לפניותיה ולפרסם את הדו"ח הנדרש, על אף שחלפה למעלה משנה מאז עבר התאריך האמור בתקנות.

לנוכח הדברים מתבקש בית המשפט לחייב המשיבים לפרסם דו"ח שנתי לשנת 2014 של הממונה על יישום חוק חופש המידע במשיבים תוך שהוא עונה על הקריטריונים המפורטים בחוק חופש המידע ובתקנות 5 ו-7 לתקנות חוק חופש המידע.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
גיליון השבוע
מופץ בעשרות ישובים משנת 1986 לפרסום 04-6971469

השיטות שיאפשרו לכם לבצע קידום אתרים יעיל

זמן קריאה מוערך: 3 דקות עולם קידום האתרים הוא אחד העולמות המתפתחים והמבוקשים ביותר בעולם של המאה ה-21, ולמה? פשוט מאוד – העולם היום מתנהל ברובו ברשת. בהתאם לכך בעלי

דילוג לתוכן