fbpx

פיילוט ניסיוני בצפת: תלמידים מהחינוך המיוחד ישולבו בחינוך הרגיל

זמן קריאה מוערך: 3 דקות

במחוז הצפון עסוקים בימים אלה במשנה מרץ בישום 'תכנית חלוץ' ( פיילוט) ארצית יחודית בכל הקשור לשילוב ילדים מיוחדים בחינוך הרגיל.

מנהלת המחוז , ד'ר אורנה שמחון: 'כחלק מיישום הדרגתי של חוק החינוך המיוחד 2018, ולצורך קידום ההכלה וההשתלבות של תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל, בשנת הלימודים הנוכחית אנו יוצאים בפיילוט ארצי שינהג בשנה זו במחוז הצפון בלבד'.

בצפת ( 10.4 אלף תלמידים ב 116 גנים ו 36 בתי ספר בכל שלבי החינוך ) תקיף התכנית כ- 5 אחוזים מכלל תלמידי מערכת החינוך בעיר מהגיל הרך ועד העל יסודיים", כולל מציין דובר המחוז, דויד גורלי. יצוין כי במסגרת הפיילוט, יתקיימו ועדות זכאות ואפיון במתכונת חדשה:

▪ יו״ר ועדת זכאות ואפיון: בימים אלה מגוייסים 14 אנשי מקצוע לתפקידי יו"ר ועדת הזכאות החדשה במחוז , – 14 ראשי ועדה, ועוד מפקח מרכז שישמש כממונה. לאחר תהליך הגיוס, נחל להכשירם ואת יתר חברי הוועדה. במקביל יוכשרו גם 14 מדריכים לתחום , ואלה ישמשו גם ממלאי מקום ליור'י הוועדות .

▪ בחירת הורים: הורים בצפת בפרט ובמחוז הצפון בכלל יוכלו לבחור את סוג המסגרת (חינוך מיוחד כוללני, כיתת חינוך מיוחד בחינוך הרגיל או שילוב מלא בחינוך הרגיל), בה ילמדו ילדיהם בשנת הלימודים תש"פ.

▪ התאמה אישית: הזכאות לשירותי החינוך המיוחד תיקבע בהתאם לסוג המוגבלות ורמת התפקוד. לוועדה יהיו כלים מקצועיים לבחינת הצרכים הייחודיים של התלמידים.

עקרונות ומטרות רפורמת ההכלה וההשתלבות:חיזוק ערך השוויון בקהילה-חברה מכילה. שינוי תפיסות ופרדיגמות. השתלבות הילד בקהילה הבית ספרית כשווה בין שווים. הרחבת ההשתלבות וההכלה של התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים בחינוך הרגיל. מתן מענה מיטבי לילדים זכאי חנ"מ במסגרת החנ"מ והחנהר"ג. בחירת ההורים את סוג המסגרת בה ילמד ילדם. הענקת סל שירותים רגשי, חברתי, טיפולי ולימודי לשילובו המיטבי של הילד בחנהר"ג. פיתוח ציוותי הוראה היודעים לתת מענה להתמודדות בכיתה הטרוגנית. בניית סביבות למידה המאפשרות למידה חווייתית במרחבים שונים ומגוונים. צוין כי במסגרת קידום תהליכי ההכלה וההשתלבות בחינוך הרגיל, ניתנו כבר השנה למוסדות החינוך.

▪ שעות הכלה: שעות תוספתיות שנועדו להכלה ולשילוב תלמידים עם קשיים.

▪ תקציב שקלי: כ-30,000 שקל בממוצע לבית ספר יסודי ו-60,000 שקל לחטיבת ביניים, לצורך קידום הכלה והשתלבות.

▪ חדרי הכלה: השנה יבנו כ-250 חדרי הכלה בסכום של כ-20 מיליון שקל בשנה בכל מחוזות המשרד.

▪ פיתוח מקצועי: להכשרת כלל עובדי ההוראה בתחומי ההכלה והשילוב.

▪ רכזי השתלבות: בבתי הספר יפעל צוות לבניית תכנית אישית לתלמידים מתקשים.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
גיליון השבוע
מופץ בעשרות ישובים משנת 1986 לפרסום 04-6971469

כן חיוני/ לא חיוני? האבסורד שבסגר הנוכחי

זמן קריאה מוערך: 2 דקות כן חיוני/ לא חיוני?הסגר החדש גורר איתו יותר שאלות מתשובות, יותר אי הבנות מהסכמות ולצד זה שלל פתרונות יצירתיים כדוגמת אותו בעל עסק שכתב פשוט

אופיר סופר: היה ראוי שהמדינה הייתה משקיעה באופן מיידי מיליארד שקלים במיגון הצפון״

זמן קריאה מוערך: < 1 דקה בדיון שהתקיים בוועדת חוץ וביטחון ביוזמת ח״כ אופיר סופר מסיעת ימינה בנושא תוכנית ״מגן הצפון״, הוא אומנם פירגן לשר לנושאים אזרחיים וחברתיים במשרד הביטחון, מיכאל

דילוג לתוכן