fbpx

בשורה למכללה האקדמית בצפת: אושרה תוכנית לתואר שני בפיזיותרפיה

לפני מספר ימים התבשרו במכללה האקדמית בצפת כי המועצה להשכלה גבוהה אישרה למכללה האקדמית צפת לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני בפיזיותרפיה.

צילום: מאיר ינקו.

במכתב ששלחה אפי ציוני, מרכזת בכירה באגף האקדמי במועצה להשכלה גבוהה, נכתב: שהמועצה להשכלה גבוהה אימצה את המלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, מדעים, פארה רפואי ושלוחות חו"ל והיא מחליטה, לאשר למכללה האקדמית צפת לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה בפיזיותרפיה ולרשום אליה סטודנטים". במכללה האקדמית צפת מיהרו לברך על ההחלטה. נשיא המכללה פרופ' אהרן קלרמן ציין כי מדובר בתוכנית לתואר שני, הרביעית במכללה., לדבריו, בתוכנית יהיו שני מסלולים: מסלול קלאסי בשיקום ומסלול ייחודי בישראל בפיזיותרפיה וטכנולוגיה.

נשיא המכללה פרופ' קלרמן: "המכללה מביאה לצפון לימודי פיזיותרפיה מתקדמים". צילום – המכללה האקדמית צפת.

מדובר בתואר ללא תזה, עם פרויקט גמר, מיועד לקלינאים המעוניינים להרחיב ידע ולרכוש כלי ניהול, יזמות וכלים של עשיה קלינית מבוססת מחקר ופחות תואר המיועד לאלה המעוניינים בקריירה אקדמית. התוכנית לתואר שני יכלול מסלול ובו מגוון קורסים, בדגש על חדשנות, יזמות וטכנולוגיה, במטרה לאפשר לבוגרי התוכנית להוות הגורם המקצועי הפיזיותרפיה במיזמים כאלה. לרשות הסטודנטים עומד קמפוס חדש ומאובזר, שנחנך בתחילת שנת הלימודים האקדמית הנוכחית, והוא כולל מרכז סימולציה, יחיד במינו, שולחנו אנטומיה ועוד.

ראש החוג לפיזיותרפיה ד"ר ג'נאן עבאס: "לימודי תואר שני בפיזיותרפיה עם ממשק טכנולוגי, יזמות וניהול יסלול את הדרך לפיתוח השיקום וקידום הבריאות בפריפריה הצפונית וגם יחזק את מעמד המכללה כקמפוס בריאות". נשיא המכללה פרופ' אהרן קלרמן: "המכללה מביאה לצפון לימודי פיזיותרפיה מתקדמים בתחום השיקום, ולכל הפיזיותרפיסטים בישראל, לראשונה בישראל, לימודים מתקדמים בממשק בין פיזיותרפיה לטכנולוגיה".

השאר תגובה

דילוג לתוכן