fbpx

הוארך המבצע להפחתת גובה חובות המים

זמן קריאה מוערך: 2 דקות

המבצע של תאגיד המים פלג בגליל שהחל לקראת חג הפסח ואמור היה להסתיים בסוף חודש יולי, הוארך באופן חריג עד ליום שלישי 31.12.19.  במהלך תקופה זו, מתאפשר לתושבים שצברו חוב לתאגיד לשלמו ללא ריבית והצמדה.

רו"ח אדי שוסב מנכ"ל תאגיד פלג הגליל: "התאגיד פנה באופן יזום לממונה על התאגידים בעת פגישתו עם ראש הרשויות השותפות בתאגיד בבקשה להאריך את תקופת המבצע על מנת לאפשר לתושבים נוספים להסדיר את חובם במסגרת המבצע. אנו מציעים לא לחכות ולהסדיר את הנושא בהקדם".
בפגישה עם הממונה על התאגידים הציג מנכ"ל פלג הגליל נתונים המעידים על הצלחת המבצע. הן לאור כמות ההסדרים שנחתמו עם הלקוחות והן לאור ההיקף הכספי של העסקאות שבוצעו.

המבצע לעידוד לקוחות פרטיים להסדרת חובות מים שוטפים שמקיימת רשות המים באמצעות תאגידי המים והביוב, הוארך באופן חריג ויימשך עד ליום שלישי 31.12.19. תאגיד "פלג הגליל" פנה בבקשה מיוחדת לממונה על התאגידים בעת ביקורו בתאגיד, להאריך את תקופת המבצע על מנת לאפשר הזדמנות נוספת לתושבים בעלי חובות בגין צריכה פרטית להסדיר את חובם. במסגרת המבצע, מבוצעת מחיקת ריבית והצמדה לחובות הקיימים ללקוחות פרטיים, ובכך מופחת החוב שיתבקש כל צרכן לשלם. ההסדר שיושג עם כל צרכן שיבקש להסדיר את חובו במהלך החודשיים שנותרו עד לתום המבצע יתקיים בתנאי שיעמוד בהסדר התשלומים שיסוכם וישלם את חיובי המים והביוב השוטפים.

ראשי הרשויות השותפות בתאגיד הביעו שביעות רצון מהכוונה להמשיך במבצע. הממונה על התאגידים ציין כי תאגיד פלג הגליל מהווה דוגמה לחשיבות התאגידים, בשל תמהיל האוכלוסיה אותה התאגיד משרת. והפריסה הגאוגרפית הרחבה של התאגיד – התאגיד פועל בתחום של 13 רשויות מקומיות בצפון הארץ ומספק שרותים לכמאה ועשרים אלף תושבים.. הממונה ציין כי כל עוד אין ממשלה אין כוונה לאחד תאגידים.
רו"ח אדי שוסב, מנכ"ל "פלג הגליל": "אנו פונים לתושבים נוספים שמסיבות שונות לא ניצלו את המבצע ושהם בעלי חוב בגין צריכה פרטית, לנצל את ההזדמנות הנוספת הזו שתקפה לשבועות הקרובים בלבד על מנת להסדיר את חובם במתכונת מופחתת".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
גיליון השבוע
מופץ בעשרות ישובים משנת 1986 לפרסום 04-6971469

כן חיוני/ לא חיוני? האבסורד שבסגר הנוכחי

זמן קריאה מוערך: 2 דקות כן חיוני/ לא חיוני?הסגר החדש גורר איתו יותר שאלות מתשובות, יותר אי הבנות מהסכמות ולצד זה שלל פתרונות יצירתיים כדוגמת אותו בעל עסק שכתב פשוט

אופיר סופר: היה ראוי שהמדינה הייתה משקיעה באופן מיידי מיליארד שקלים במיגון הצפון״

זמן קריאה מוערך: < 1 דקה בדיון שהתקיים בוועדת חוץ וביטחון ביוזמת ח״כ אופיר סופר מסיעת ימינה בנושא תוכנית ״מגן הצפון״, הוא אומנם פירגן לשר לנושאים אזרחיים וחברתיים במשרד הביטחון, מיכאל

דילוג לתוכן