fbpx

מעלים הילוך: במרום הגליל מגבירים אכיפה למען שיפור איכות החיים של התושבים

השבוע הגיע מפקד החבל נצ"מ גולן שרוני וצוותו לישיבת עבודה אצל ראש המועצה האזורית מרום הגליל עמית סופר לגיבוש מדיניות האכיפה של השיטור המועצתי שכבר הוקם ופועל במרחב.

ראש המועצה הדגיש כי הקמת מערך השיטור המועצתי באה כדי לשפר את איכות החיים של התושבים ולכן ביקש להתמקד באכיפת עברות מסל שיפור איכות חיים. ואכן השיטור המועצתי כבר החל לפעול בנושא אכיפת הקמת רעש בשעות אסורות, מפגעי השלכת פסולת, בקר משוטט המהווה סכנה ועוד. התושבים מוזמנים לפתוח קריאה במוקד המועצה 108 בכל נושא. בעבירות פליליות או בעת חירום יש להמשיך ולחייג 100, הקריאה מגיעה גם לשיטור המועצתי.

השיטור המועצתי במרום הגליל. צילום: מ.מרום הגליל

השאר תגובה

דילוג לתוכן