fbpx

שיא במספר הפצועים קשה בתאונות דרכים בשנת 2023

עו"ד יניב יעקב מנכ"ל עמותת אור ירוק: "בעשור האחרון חלה עליה בפצועים קשה וזו תוצאה ישירה לצמצום והפחתה בכסף שמופנה לטובת המאבק בקטל בדרכים. אישור תכנית רב שנתית לצמצום תאונות הדרכים תמנע מאותם פצועים קשה צער וסבל ארוך שנים שאיתו הם נאלצים להתמודד"

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

2,649 בני אדם נפצעו קשה בתאונות דרכים בשנת 2023 – יותר משבעה בני אדם בכל יום בממוצע ומספר הנפגעים קשה הגבוה ביותר בעשור האחרון כך עולה מנתוני עמותת אור ירוק המבוססים על נתוני הלמ"ס.

לאורך העשור האחרון חלה עליה במספר הפצועים קשה בתאונות דרכים. בשנת 2023 נרשמה עליה של 32% במספר הפצועים קשה בהשוואה לשנת 2014 אשר במהלכה נפצעו קשה 2,006 בני אדם.

פילוח הפצועים קשה לפי סוג נפגע חושף כי 24% מכלל הפצועים קשה בתאונות דרכים בשנת 2023 היו הולכי רגל (634 נפגעים) – האוכלוסייה המרכזית הנפגעת. 23% מהפצועים קשה בשנת 2023 היו נהגי כלי רכב פרטיים (613 נפגעים)-האוכלוסייה השנייה בהיפגעותה. נהגי אופנוע/קטנוע (592 נפגעים) מהווים גם הם 22% מכלל הפצועים קשה בתאונות דרכים בשנת 2023. 17% מהפצועים קשה בשנת 2023 היו נוסעי כלי רכב פרטיים (453 נפגעים).

עו"ד יניב יעקב מנכ"ל עמותת אור ירוק: "אנחנו מודדים בעיקר הרוגים בתאונות דרכים אבל לפעמים שוכחים שההבדל בין הרוג לפצוע קשה הוא כחוט השערה. חלק מהפצועים קשה בתאונות דרכים יאלצו להתמודד עם פגיעות ונכויות לכל ימי חייהם. התאונה והטראומה ילוו אותם עד יומם האחרון. בעשור האחרון חלה עליה בפצועים קשה וזו תוצאה ישירה לצמצום והפחתה בכסף שמופנה לטובת המאבק בקטל בדרכים. מגמה זהו הפוכה למגמה הרווחת במדינות רבות ולכן ישראל משתרכת מאחורי כמעט כל מדינות אירופה בהורדת מספר הנפגעים קשה בתאונות דרכים. במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים חייבים להתייחס גם לפצועים קשה כחלק ממאבק כולל לצמצום תאונות הדרכים. אישור תכנית רב שנתית לצמצום תאונות הדרכים תמנע מאותם פצועים קשה צער וסבל ארוך שנים שאיתו הם נאלצים להתמודד".

מקור: המועצה האירופית לבטיחות בדרכים

עוד עולה מהנתונים כי מרבית הפצועים קשה בשנת 2023 ובעשור האחרון נפגעו בתחום העירוני. בשנת 2023 נפגעו קשה 1,505 בני אדם בתאונות דרכים במרחב העירוני- 57% מהפצועים קשה שנפגעו באותה השנה. בבחינת העשור האחרון (2023-2014) עולה כי 62% מהפצועים הקשה בתאונות דרכים נפגעו בתחום העירוני.

182 בני אדם נפצעו קשה בתאונות דרכים בשנת 2023 בירושלים, פצוע קשה אחד יותר מאשר בתל אביב-יפו  – 178 נפגעים. בחיפה נפצעו קשה 103 בני אדם בתאונות דרכים בשנת 2023 והיא ניצבת במקום השלישי הגרוע. באר שבע (57) וראשון לציון (49).

הכי הרבה פצועים בתל אביב-יפו

בתל אביב-יפו נפגעו קשה 1,999 בני אדם בתאונות דרכים בעשור האחרון (2023-2014). מתוכם 178 בני אדם נפגעו קשה בתאונות דרכים בשנת 2023.

בירושלים נפגעו קשה 1,822 בני אדם בתאונות דרכים בעשור האחרון (2023-2014). מתוכם 182 בני אדם נפגעו קשה בתאונות דרכים בשנת 2023.

בחיפה נפגעו קשה 805 בני אדם בתאונות דרכים בעשור האחרון (2023-2014). מתוכם 103 בני אדם נפגעו קשה בתאונות דרכים בשנת 2023.

בבאר שבע נפגעו קשה 473 בני אדם בתאונות דרכים בעשור האחרון (2023-2014). מתוכם 57 בני אדם נפגעו קשה בתאונות דרכים בשנת 2023.

בראשון לציון נפגעו קשה 452 בני אדם בתאונות דרכים בעשור האחרון (2023-2014). מתוכם 49 בני אדם נפגעו קשה בתאונות דרכים בשנת 2023.

בפתח תקווה נפגעו קשה 419 בני אדם בתאונות דרכים בעשור האחרון (2023-2014). מתוכם 44 בני אדם נפגעו קשה בתאונות דרכים בשנת 2023.

ברמת גן נפגעו קשה 417 בני אדם בתאונות דרכים בעשור האחרון (2023-2014). מתוכם 52 בני אדם נפגעו קשה בתאונות דרכים בשנת 2023.

באשדוד נפגעו קשה 362 בני אדם בתאונות דרכים בעשור האחרון (2023-2014). מתוכם 54 בני אדם נפגעו קשה בתאונות דרכים בשנת 2023.

בנתניה נפגעו קשה 326 בני אדם בתאונות דרכים בעשור האחרון (2023-2014). מתוכם 37 בני אדם נפגעו קשה בתאונות דרכים בשנת 2023.

בחולון נפגעו קשה 324 בני אדם בתאונות דרכים בעשור האחרון (2023-2014). מתוכם 44 בני אדם נפגעו קשה בתאונות דרכים בשנת 2023.

פצועים קשה – ישראל מקום אחד לפני אחרון באירופה

לעיתים ההבדל בין הרוג לפצוע קשה הוא קטן ובמועצה האירופית לבטיחות בדרכים בחנו את השינוי שעשתה כל מדינה בשינוי הפצועים קשה בתאונות דרכים בעשור האחרון (2022-2012). מדינות אירופה הצליחו לצמצם את הפצועים קשה בתאונות דרכים בשיעור ממוצע של 14% ואילו בישראל מספר הפצועים קשה זינק בשיעור של 21%, מקום אחד לפני איטליה (עליה של 22%) שנמצאת המקום האחרון והגרוע.

והנזק הכלכלי מהנפגעים קשה בתאונות דרכים – מעל חמישה מיליארד ₪ בשנה

תאונות הדרכים גורמות לסבל גדול, צער וכאב גם לפצועים וגם למשפחות השכולות. מעבר לכך, תאונות הדרכים גם עולות הרבה מאוד כסף- 15.65 מיליארד שקלים בכל שנה. הנזק הכלכלי הנגרם למשק הלאומי כתוצאה מתאונות הדרכים ניתן לחלוקה לנזקי פגיעה בגוף והשלכותיהם (פינוי, אשפוז, שיקום, סיעוד, ירידה ברווחה שלך הנפגע ובני משפחתו היעדרות מהעבודה/לימודים וכו) ונזקי פגיעות ברכוש והוצאות נלוות (עיכובי דרך, נזק לרכוש, וכו).

על פי נתוני נוהל פר"ת, עלותם הכוללת של נפגעים קשה וקשה מאוד בתאונות דרכים בממוצע בכל שנה נאמדת ב-5.27 מיליארד ₪.

עלותם של פצועים קשה מאוד בתאונת דרכים נאמדת בכל שנה ב-3.46 מיליארד ₪ (עלותו של פצוע קשה מאוד בודד בתאונת דרכים נאמד ב-5.89 מיליון ₪ בשנה). עלותם של פצועים קשה נאמדת בכל שנה ב-1.81 מיליארד ₪ (עלותו של פצוע קשה בודד בתאונת דרכים נאמדת ב-2.28 מיליון ₪ ).


לגלות עוד מהאתר חדש בגליל

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

השאר תגובה

לגלות עוד מהאתר חדש בגליל

כדי להמשיך לקרוא ולקבל גישה לארכיון המלא יש להירשם עכשיו.

להמשיך לקרוא

דילוג לתוכן